ΟΛΓΑ ΓΙΟΥΛΕΜΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΛΓΑ ΓΙΟΥΛΕΜΕ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Β ́ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ,

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

email
: giouleme@auth.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1990: Πτυχίο Ιατρικής από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

1999: Τίτλος ειδικότητας Γαστρεντερολογίας

19992002: Επιστημονικός Συνεργάτης στη Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και στην
Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΓΝΘ Ιπποκρατείου

2001: Υποτροφία εσωτερικού από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

2003: Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο διατριβής “Μελέτη της
οστεοδυστροφίας σε κιρρωτικούς ασθενείς”


ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2016:
Full Visiting Assistant Professor στη Γαστρεντερολογική Ηπατολογική Κλινική, στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης Ελβετίας (
UniversitätsSpital Zürich) .

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
2002 έως 2007: Επιμελήτρια Β ́ΕΣΥ στη Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Α.Π.Θ.
στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο.

20072012: Λέκτορας Γαστρεντερολογίας του ΑΠΘ στην Α ́ Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική στο ΠΝΘ ΑΧΕΠΑ

20122017 : Επίκουρη Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας του Α.Π.Θ., Υπεύθυνη του
Γαστρεντερολογικού Ηπατολογικού τμήματος στην Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο

20172021: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας του Α.Π.Θ., Υπεύθυνη του
ΓαστρεντερολογικούΗπατολογικού τμήματος στην Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο

2/2021:Εκλογή στη θέση Καθηγήτριας Γαστρεντερολογίας του Α.Π.Θ., Υπεύθυνη του
ΓαστρεντερολογικούΗπατολογικού τμήματος στην Β ́ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο

2/2021: Εκλέχθηκα Καθηγήτρια Γαστρεντερολογίας(εκκρεμεί ο διορισμός)

2002 :Από το 2002 είμαι μέλος της συμβουλευτικής ομάδας των Γαστρεντερολόγων
Ηπατολόγων που πλαισιώνουν τη Χειρουργική Κλινική των Μεταμοσχεύσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α.ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1. Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (Ε.Γ.Ε)
2. Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
3. Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος
4. Ελληνική Ομάδα Μελέτης ΙΦΝΕ
5. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
6.
European Crohns and Colitis Organization ( ECCO)
7.
Fellow of the European Board of Gastroenterology and Hepatology

Β. ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Διαβητολογικά Χρονικά
2. HIPPOKRATIA (pub med)
3.
Annals of Gastroenterology (pub med)

Γ.ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Digestive Diseases and Sciences
2. Journal of the Pancreas
3. Colorectal disease

Δ.ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EDITORIAL BOARD
1.Case Reports in Gastrointestinal Medicine

2.
Annals of Gastroenterology
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

20162018: Πρόεδρος του τμήματος Β. Ελλάδος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας
20172020: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΟΜΙΦΝΕ
2020: Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ΕΟΜΙΦΝΕ
2019: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
2019: Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
2019 : Μέλος του ΔΣ της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
88 πλήρεις δημοσιεύσεις και 34 περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά, 14 πλήρεις δημοσιεύσεις
σε ελληνικά περιοδικά.

IMPACT FACTOR
Full papers     304,101
Abstracts        346,789

CITATION INDEX         Η INDEX
SCOPUS     1562     SCOPUS     21
GOOGLE SCOLAR     2602     GOOGLE SCOLAR     28
i10index 55